Kirker skal også holdes ved lige

125-årig katolsk kirke på Vesterbro prioriterer og finansierer renovering ud fra en gennemarbejdet vedligeholdelsesplan.

Med 125 år på bagen skal den katolske kirke på Vesterbro, Jesu Hjerte Kirke, lidt oftere end i dens unge dage have udskiftet nedslidte bygningselementer og renoveres på forskellige områder.

For at få det gjort rettidigt og kunne prioritere økonomien rigtigt, vil kirken benytte en vedligeholdelsesplan, som vi har udarbejdet.

En vedligeholdelsesplan sikrer overblik og er et godt værktøj at have i hånden, når der skal ses på finansiering, forklarer formand for menighedsrådet for Jesu Hjerte Kirke, Rasmus Kaare Frederiksen.

 

Et pædagogisk redskab

”Det er vigtigt for os at have en vedligeholdelsesplan. Den sikrer den bedste disponering af vores begrænsede midler. Planen rækker ud i fremtiden, så vi kan langtidsplanlægge og prioritere vores renoveringer. Samtidig er planen et pædagogisk godt redskab til at synliggøre overfor vores menighed, at det er nødvendigt at skaffe penge til renovering af bygningen, hvis vi skal beholde vores kirke i mange år endnu,” siger Rasmus Kaare Fredriksen.

Den katolske Kirke har ikke samme bånd til staten som Folkekirken, og derfor skal den selv skaffe midler til drift og vedligehold. De kommer fra donationer, fonde og bidrag fra menighedens egne medlemmer.

”Med en overskuelig og langsigtet plan kan vi lettere skaffe finansiering, så det i sig selv er en gevinst. Og så skal vi undgå, at mængden af nødvendige vedligeholdelsesopgaver bliver til en snebold, der ruller og bare bliver større og større – og i sidste ende uhåndterbar”, forklarer menighedsrådsformanden.

 

VHP er sund fornuft

Det er den byggetekniske rådgiver Lennert Møller Weidekamp fra Gaihede, der udfører opgaven for kirken. Han kalder det sund fornuft at få lavet en vedligeholdelsesplan.

”Planen giver bedre overblik og bedre prioritering af opgaverne. Det kan sikre, at bygningen bliver renoveret i tide, inden der kommer dyre overraskelse, som en vandskade efter hul i taget eller ødelagte nedløbsrør. Man skal ikke se en vedligeholdelsesplan som en udgift at få udført, men mere som en gevinst på den lange bane, da det giver et overblik over kommende vedligeholdelsesopgaver, som for kirken er en gevinst på alle måder – både i forhold til besvær og i forhold til totaløkonomi”.

Vedligeholdelsesplanen på en kirke er en spændende udfordring, som han dog er klædt på til at udføre.

”Selv om det er en gammel kirke, er det er jo de samme bygningsdele, man gennemgår som i andre større ejendomme. Men selvfølgelig er der særlige ting, vi tager højde for” siger Lennert Møller Weidekamp.

 

Særlige forhold i Jesu Hjerte Kirke

I Jesu Hjerte Kirke er der særlige forhold – blandt andet på energiområdet. Kirkerummet opvarmes i efterår- og vinterperioden med fjernvarme fra kælderen, som blæses via ventilatorer ind i kirkerummet. Det skal der kigges på.

En anden vigtig ting er at få væggene i kirkerummet renoveret. Efter årtiers brug af plastmaling trænger kalkmurene til at blive sat fri igen.

Indenfor en kortere tidshorisont skal der også arbejdes med tanker om en ændring af kirkebygningens belysning, der ikke er videre energivenlig og mestendels stadigvæk består af gammeldags gløde- og halogenpærer.

 

Vi kan bedre styre økonomien

Den nuværende installation stammer fra 1972, hvor kirkebygningen i øvrigt gennemgik en renovering, som fjernede store dele af det oprindelige smukke inventar og på dramatisk vis ændrede indretningen i kirkerummet.

”Tiltag på dette og andre områder i menighedens liv afhænger ud over den gode vilje og ambitioner også af økonomien. Men den kan vi forhåbentligt bedre styre med den kommende vedligeholdelsesplan”, siger Rasmus Kaare Frederiksen.

 

Fakta om Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro i København 

Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro er en såkaldt ”citykirke” og er en af Københavns største katolske kirker. Den er sognekirke for omkring 1300 personer og med sin praktiske placering tæt på hovedbanegården, har den en særlig position i det danske katolske landskab. Det er nemt for folk at komme til og fra arbejde, turister og almindelige sognebørn kan tage del i menighedens aktiviteter, og så er kirkens messer altid pænt besøgt.
Kirken blev indviet i 1895 og har tidligere fungeret som hovedkirke for Jesuiterordenen i Danmark.

Læs mere om vedligeholdelsesplan.

Se eksempel på en vedligeholdelsesplan.

Læs alle nyheder her
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her