fbpx
Sådan anlægger du en Petanqué bane 

Flere og flere får anlagt Petanqué baner på fællesarealerne

Sådan anlægger du en Petanqué bane 

Flere og flere efterspørger Petanqué Baner når der laves gårdanlæg. Læs vejledningen her hvis du vil blive klar til sommerens aktiviteter i gården

 

Man kan spille petanqué på flere forskellige typer af underlag. Det vigtigste er at underlaget er hårdt nok til at kuglen kan trille. Vi har fået vores landskabsarkitekt Kristian Høigaard Vilstrup til at udarbejde denne vejledning, hvis du ønsker at anlægge en bane specifikt til petanqué.

En god petanquebane skal bestå af et hårdt grusunderlag, gerne med kanter, der afgrænser banen. De internationale mål for en petanquebane til turneringsbrug er 4x15m, hvilket er den størrelse som Dansk Petanque Forbund anbefaler. Baner kan anlægges mindre, men bør have en minimumsstørrelse på 3x12m.

Der kan med fordel anlægges flere parallelle baner, såfremt man planlægger at afholde turneringer.

Valg af baneplacering

Banen eller banerne placeres i forhold til anvendelsen, og der er flere parametre der er værd at overveje:

Er der siddepladser til deltagere og evt. tilskuere, med udsyn til bane uden at blive blændet af solen?
Hvordan er placering i forhold til store træer, vil der være nedfaldsfrugt, honningdug fra lindetræer eller andet?
Er jorden vandlidende? Bør der indtænkes dræn i løsningen? Eller skal denne anlægges med overhøjde i forhold til tilstødende arealer?

Banens opbygning består grundlæggende af to lag grus. Det øverste er toplaget, som der spilles på, det nederste er bærelaget der fungerer som banens fundament. Under bærelaget anvendes råjord af god bæreevne, evt. suppleret med bundsikring for at opnå den ønskede højde i forhold til omgivende terræn. Da petanqué traditionelt spilles på mange forskellige underlag, er der relativt stor frihed når det kommer til valg af toplaget, og opskriften indeholder flere forskellige alternativer. Oven på toplaget kan udstrøs et tyndt lag skærver eller perlegrus for at øge banens sværhedsgrad.

Kanterne definerer banen og holder kugler inden for området, og de medvirker til at hindre invasion af f.eks. græs og ukrudt. Kanter kan bestå af en simpel trækant af brædder, sveller, stål, natursten eller beton. Vejledningen her anbefaler en bred kant, da den med sin bredde er velegnet til at hindre f.eks. Græsafklip i at finde ind på banen, men anvendelse af stålkanter er også en udmærket løsning. Her skal man dog være opmærksom på at der bør være en vis godstykkelse for at kanterne ikke skal bugte sig.

Hvis banen skal anlægges i en lokal lavning eller på en våd græsplæne, bør det overvejes at anlægge dræn og evt. etablere en faskine. Alternativt kan banen anlægges med overhøjde i forhold til naboarealer.

Materialer

Banen skal bestå af 3-5 cm toplag bestående af stenmel, slotsgrus, vejgrus, slidlagsgrus kvalitet II eller lignede med kornstørrelser 0-6mm eller 0-8mm, udlagt med afvandingsfald på 20‰. Under dette skal udlægges 12-20 cm bærelag af stabilt grus 0-32 mm eller tilsvarende. Hvis der er tale om råjord med dårlig bæreevne, eller hvis der er behov for opfyld, anvendes Bundsikring 0-100mm nederst. Alle lag skal komprimeres separat under udlæggelse.

Sveller af Egetræ eller lignende, der tåler jordkontakt, eller Stålkanter fastgjort med stålpløkker i betonstøbning.

Dræn

Anlægges banen på et lavtliggende område, f.eks. en LAR-lavning, skal der etableres dræning. Det kan gøres ved at udlægge dræn i en fornuftig dybde under, eller udenfor banens kanter. Dræn fungerer bedst når de ligger dybt, og vand fra dræn skal frit kunne løbe til afløb, faskine el. lignende.

Udførelse

Bane:

Muldlaget afgraves. Muldlagets tykkelse er gennemsnitligt 30 cm, og er tydeligt mørkere end den underliggende råjord. Der skal mindst afgraves så der er plads den samlede opbygning + den ønskede lysning på kanter.

Råjordsplanum reguleres og komprimeres. Kan råjorden ikke komprimeres til en ensartet fast bund, afgraves yderligere 10-20 cm som erstattes med bundsikring. Råjord/bundsikring udlægges med et fald på ca. 20 ‰ fra banemidte til sider og komprimeres. Der må maks. indbygges 10 cm gruslag ad gangen. Herefter udlægges stabilt grus og toplag som hver især udlægges med fald til sider og komprimeres. Bundsikring komprimeres til 96% standard proctor, stabilt grus og toplag komprimeres til 98% standard proctor.

Stålkanter:

Skal banen etableres med stålkanter, sættes disse før udlægning af bundsikringsgrus. Stålpløkker påsvejses stålkantens yderside, og der udgraves Ø15cm huller til hver pløk hvori disse fasstøbes så stålkanten har den ønskede højde.

Svellekanter:

Skal banen etableres med svellekanter, udlægges disse på stabilt gruslaget og samles på bagside med beslag, hvorefter der toplaget udlægges. Husk at det udgravede areal skal være tilpas stort til at de indre mål af svellekanten svarer til den ønskede banestørrelse.

Vedligeholdelse

Når banen er anlagt og komprimeret korrekt, er den klar til brug. Vedligeholdelsen består i at fjerne blade, afklip og andet organisk materiale fra overfladen. Ukrudt bortluges, og toplagets afvandingsfald kontrolleres og oprettes efter behov.

Omkostninger

Der kan i princippet laves en lille petanquebane med et læs slotsgrus på 12 ton, svarende til 7m³. ved udlægning i 20 cm tykkelse svarer det til en lille bane på 36 m². Det kan leveres de fleste steder i landet for under 5000,- incl. moms.

Anlægsomkostninger for en nøglefærdig løsning med en stor bane med kanter vil være 30.000-70.000kr. incl. moms, afhængig af materialevalg.

Vil du vide mere?

Dansk Petanqué Forbund er et godt sted at få hjælp til petanqué regler og turneringer.

Har du brug for hjælp og yderligere vejledning til anlæggelse af bane?

Kontakt Gaihede på info@gaihede.dk eller ring 70221141

Læs alle nyheder her
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her