Renoveringssag kom videre efter gårdmøde

Vi er stødt på flere andelsboligforeninger, der har udfordringer med at afholde generalforsamling - og sætte gang i deres planlagte renoveringer. AB Ordrup Torv kom videre. Læs mere i artiklen.

Renoveringssag kom videre efter gårdmøde

Trods Corona-krisen kan andelsboligforeninger godt afholde generalforsamlinger og kommere videre med opgaver – her en vindues- og altansag fra Ordrup Torv, hvor vi er rådgiver.

Der manglede bare den sidste budgetvedtagelse, så kunne andelsboligforeningen AB Ordrup Torv komme videre med en større renovering af ejendommen, men så lammede Corona-krisen umiddelbart projektet.

 

Bestyrelsen tog udfordringen op

Men bestyrelsen tog udfordringen op, og der blev arrangeret en ekstraordinær generalforsamling, som godkendte den sidste budgetaftale. Nu kan projektet, hvor der skal udskiftes vinduer, altandøre og renoveres altaner, komme i gang.

Gaihede er rådgiver på sagen, og næste skridt er at lave et udbud, og finde den rette entreprenør.

Formanden for foreningen, Lars Fugmann fortæller, at foreningen er meget tilfreds med, at man nu kan komme videre.

”Vi var næsten i mål, så det var ærgerligt, hvis det hele stoppede. Men det lykkedes os at finde en model, så vi på demokratisk vis kunne komme videre, og det er vi alle tilfreds med. Dette projekt har været lang tid undervejs, og det er en tiltrængt renovering”, siger formanden.

 

Sådan afholdte foreningen GF i gården

Formand Lars Fugmann fortæller, at bestyrelsen kontaktede de enkelte andelshavere for at give dem en orientering om projektet. De kunne stemme ved fuldmagt, hvis de gik ind for forslaget. Højst 10 personer måtte deltage på generalforsamlingen.
To bestyrelsesmedlemmer deltog af samme grund ikke.

Til selve generalforsamlingen den 22. april, som blev afholdt i andelsforeningens gård deltog 15 andelshavere, heraf 10 ved fuldmagt. 15 ud af 19 andelshavere stemte for budgetvedtagelsen.

”Det foregik efter alle sikkerhedsregler. Folk sad og stod med passende afstand. Vi gennemgik sagen, og den blev så stemt hjem. Det var ikke kompliceret, men det er meget vigtigt, at den slags foreningssager kører efter bogen og holder juridisk”, fortæller formanden

 

Rådgiver er med hele vejen

Gaihedes projektleder på sagen er John Larsen. Han glæder sig over, at det lykkedes at få tingene vedtaget.
”Det er en svær tid, hvor Corona besværliggør mange ting. Derfor er det vigtigt, at vi finder nogle løsninger, så de opgaver, der er sikkerhedsmæssige forsvarlige at gennemføre, bliver sat i gang, så vi kan holde hjulene i gang. Og generalforsamlingen hos AB Ordrup Torv er et godt eksempel på en måde, hvordan det kan lade sig gøre på demokratisk vis”, siger John Larsen.

 

FAKTABOKS:

Flere muligheder for at afholde generalforsamling 

Vi er stødt på flere foreninger, der har udfordringer i forhold til at få afholdt generalforsamling og ekstraordinær GF og dermed sætte gang i såvel ønskede som nødvendige aktiviteter.

Vi har undersøgt, hvilke muligheder vi ser i forhold til afvikling af GF under de nuværende betingelser. Hvis ejendommen har en administrator/advokat, så sørg for at få vedkommende med i loopet og vær sikker på, at der via foreningens vedtægter er mulighed for at afholde GF på anden vis end den traditionelle.

Her er mulighederne:

Løsningsforslag 1:

  • GF afholdes i det fri eller via vinduer og altaner, lig den der blev afholdt i AB Ordrup Torv. Principielt er der tale om en normal generalforsamling blot under andre rammer. Vær dog opmærksom på, at alle har mulighed for at lytte med, blive hørt og stemme.
  • Her udsendes og fremlægges materiale og GF-oplæg til beboere på helt normale vilkår.

Løsningsforslag 2:

  • Uge 1: Udsendelse/omdeling af GF-oplæg fra Gaihede til beboere
  • Uge 2: Telefonmøde/teams møde med alle beboere vedr. byggetekniske spørgsmål med repræsentant fra Gaihede
  • Uge 3: Telefonmøde med alle beboere vedr. finansierings oplæg med administrator og bestyrelse evt. med deltagelse af Gaihede.
  • Uge 4: Afstemning pr. brev eller mail

Løsningsforslag 3:

  • Der indkaldes til GF i form af virtuelt møde (Teams, Skype etc.) samtidig med at beboerne inddeles i grupper af 4-6 ejere (maks. 10 personer) hver med en gruppeadministrator. Samtidig dannes en administratorgruppe bestående af formand, administrator og Gaihede (sidst nævnte for afklaring af byggetekniske forhold)
  • GF afholdes efterfølgende som virtuelt møde, hvor de enkelte grupper mødes, og via det virtuelle medie kobler sig op mod administratorgruppen.
  • Herefter afholdes mødet som et virtuelt møde med gennemgang af udsendte materiale.
  • Spørgsmål og afstemning foregår ude i de enkelte grupper hvor gruppen spørger ind og aver afstemning via gruppeadministrator. Det bemærkes, da alt foregår virtuelt vil de øvrige grupper kunne følge med i spørgsmål og afstemning.

 Hør mere om, hvordan I gør – ring til bygherrerådgiver John Larsen direkte på telefon 40 59 41 41

Læs alle nyheder her
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her