Referencer - Se vores mange cases om byggerådgivning

Referencer
Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

AB Bentzonsvej 35

Etablering af 9 nye altaner i lakeret, sort aluminium med en håndliste i hårdttræ mod gården med følgearbejder.

Læs mere

AB Drejøgade

Projektledelse, projektering og byggeledelse ved etablering af 9 altaner med følgearbejder samt delvise renoveringer i lejligheder.

Læs mere
Reference Istedgade 101

Istedgade 101

Udskiftning af skifertaget og facaderenovering samt etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Desuden blev der opsat altaner og etableret tagbolig.

Læs mere
Reference AB Boyesgade 3-11

AB Boyesgade 3-11

Renovering af soklen samt udføring af et nyt omfangsdræn mod gaden. Derudover blev facaderne renoveret og efterisoleret, mens gården blev renoveret.

Læs mere
Reference Istedgade 101

Istedgade 101

Udskiftning af skifertaget og facaderenovering samt etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Desuden blev der opsat altaner og etableret tagbolig.

Læs mere
Valhøjvej reference

Valhøjvej 9

Renovering og energioptimering af ejendom som forsøgsbyggeri med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere

Den Danske Frimurerorden - Stamhuset

Restaurering af klimaskærm og energioptimering, udskiftning af vinduer, samt komplet restaurering af facade.

Læs mere

EF Straussbo

Komplet udskiftning af tag og kviste, nye fuger i hele facaden, udvidelse af tagterrasser og etablering af franske altaner.

Læs mere
Valhøjvej reference

Valhøjvej 9

Renovering og energioptimering af ejendom som forsøgsbyggeri med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere
Reference AB Boyesgade 3-11

AB Boyesgade 3-11

Renovering af soklen samt udføring af et nyt omfangsdræn mod gaden. Derudover blev facaderne renoveret og efterisoleret, mens gården blev renoveret.

Læs mere
AB Studsgaarden, konstruktion og statik

AB Studsgaarden

Facaderenovering inkl. efterisolering af facaderne og en delvis etablering af altaner.

Læs mere

AB Tjenestemændenes Byggeforening

Udskiftning af taget, udskiftning af vinduer og bitrappedøre, partielle facadereparationer og følgearbejder.

Læs mere

Blegdamsvej 128-130

Partiel renovering af facade herunder gesimser, udskiftning af vinduer og bitrappedøre, støbning af nye kældertrapper, m.v.

Læs mere

Bredgade 67-69

Renovering af gadefacade, partiel renovering af øvrige facader, udskiftning af vinduer, samt udskiftning af tagvinduer.

Læs mere

Den Danske Frimurerorden - Stamhuset

Restaurering af klimaskærm og energioptimering, udskiftning af vinduer, samt komplet restaurering af facade.

Læs mere

EF Holsteinsgade 10-12A

Udskiftning af tag, samt facaderenovering omfattende alle gesimbånd, altaner og øvrige udsmykninger på gadesiden.

Læs mere
Reference EF Kastelsvej 9

EF Kastelsvej 9

Udskiftning af tag og vinduer, samt en delvis renovering af facaden. Arbejderne blev udført med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere

EF Straussbo

Komplet udskiftning af tag og kviste, nye fuger i hele facaden, udvidelse af tagterrasser og etablering af franske altaner.

Læs mere

Hermodsgård

Renovering af tag, vinduer, døre og facader, samt udskiftning af eksisterende varmerør og rørisolering, og opsætning af solceller.

Læs mere
Reference Istedgade 101

Istedgade 101

Udskiftning af skifertaget og facaderenovering samt etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Desuden blev der opsat altaner og etableret tagbolig.

Læs mere
Valhøjvej reference

Valhøjvej 9

Renovering og energioptimering af ejendom som forsøgsbyggeri med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere

EF Nordhøjparken

Da ejerforeningen Nordhøjparken skulle renovere deres flade tage med tagpap, blev skybrudssikringsløsninger tænkt ind som en naturlig del af renoveringen.

Læs mere

Købehavns Ejendomme - Amager Fælled Skole

Projektet er en del af en række skybrudssikringsprojekter, som Gaihede har løst for Københavns Ejendomme.

Læs mere

Københavns Ejendomme - Grøndalscenteret

Projektering, rådgivning og tilsyn ved skybrudssikring af Grøndalscenteret med udgangspunkt i stedets placering samt det eksisterende terræn og landskab.

Læs mere

Københavns Ejendomme - Katrinedals Skole

Nedbrydning, skimmelsanering og genopbygning efter skybrud, samt etablering af skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand for sikring af ejendommene i fremtiden.

Læs mere

Københavns Ejendomme - Njalsgade 13-17

Efter fire oversvømmelser i byggesagsarkiverne har Københavns Ejendomme og Gaihede skabt en enkel og smart skybrudsløsning.

Læs mere
Reference AB Boyesgade 3-11

AB Boyesgade 3-11

Renovering af soklen samt udføring af et nyt omfangsdræn mod gaden. Derudover blev facaderne renoveret og efterisoleret, mens gården blev renoveret.

Læs mere

Blegdamsvej 128-130

Partiel renovering af facade herunder gesimser, udskiftning af vinduer og bitrappedøre, støbning af nye kældertrapper, m.v.

Læs mere
Reference Istedgade 101

Istedgade 101

Udskiftning af skifertaget og facaderenovering samt etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Desuden blev der opsat altaner og etableret tagbolig.

Læs mere

AB Sarepta

Udskiftning af tag, energioptimering af den eksisterende tag- og skunkrumsisolering, samt konstatering og udbedring af hussvamp.

Læs mere

AB Tjenestemændenes Byggeforening

Udskiftning af taget, udskiftning af vinduer og bitrappedøre, partielle facadereparationer og følgearbejder.

Læs mere

EF Holsteinsgade 10-12A

Udskiftning af tag, samt facaderenovering omfattende alle gesimbånd, altaner og øvrige udsmykninger på gadesiden.

Læs mere
Reference EF Kastelsvej 9

EF Kastelsvej 9

Udskiftning af tag og vinduer, samt en delvis renovering af facaden. Arbejderne blev udført med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere

EF Nordhøjparken

Da ejerforeningen Nordhøjparken skulle renovere deres flade tage med tagpap, blev skybrudssikringsløsninger tænkt ind som en naturlig del af renoveringen.

Læs mere

EF Straussbo

Komplet udskiftning af tag og kviste, nye fuger i hele facaden, udvidelse af tagterrasser og etablering af franske altaner.

Læs mere

Hermodsgård

Renovering af tag, vinduer, døre og facader, samt udskiftning af eksisterende varmerør og rørisolering, og opsætning af solceller.

Læs mere
Reference Istedgade 101

Istedgade 101

Udskiftning af skifertaget og facaderenovering samt etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Desuden blev der opsat altaner og etableret tagbolig.

Læs mere
Valhøjvej reference

Valhøjvej 9

Renovering og energioptimering af ejendom som forsøgsbyggeri med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere

Hermodsgård

Renovering af tag, vinduer, døre og facader, samt udskiftning af eksisterende varmerør og rørisolering, og opsætning af solceller.

Læs mere
Reference Istedgade 101

Istedgade 101

Udskiftning af skifertaget og facaderenovering samt etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Desuden blev der opsat altaner og etableret tagbolig.

Læs mere
Valhøjvej reference

Valhøjvej 9

Renovering og energioptimering af ejendom som forsøgsbyggeri med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune.

Læs mere
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her