Tilmeld nyhedsbrevRing mig opSkriv til os

Valhøjvej 9

Komplet renovering

Rådgivers rolle: Totalrådgiver
Antal boliger: 4 boliger

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en komplet renovering og energioptimering af ejendommen fra 1895. Der blev på ejendommen foretaget en udskiftning af taget til nyt med naturskifer, mens taget på tappetårnet fik udskiftet tagpap. Derudover blev tagrender og nedløb samt tagvinduer og zinkbeklædningen på kvistene udskiftet til nye.

Der blev i forbindelse med tagrenoveringen udført en svampeundersøgelse. Der blev desuden foretaget imprægnering af spær og tagfodsremme for at fugtsikre disse og dermed mindske sandsynligheden for senere fremkomst af svamp.

Derudover blev brandkammene gennemgået, og alle skadede mursten samt de eksisterende teglsten blev udskiftet. De nye brandkamme blev desuden filtset på begge sider, mens skorstene blev efterfuget.

 

Gadefacaden inkl. gesims blev også renoveret, og betonsålbænkene på gadesiden blev istandsat, mens de blev efterisoleret og udskiftet på gårdsiden. Derudover blev der foretaget en renovering af lyskasserne på både gade- og gårdsiden.

Facaderenoveringen omfattede også, at alle vinduer blev udskiftet til nye med koblede rammer i facaden og til faste rammer i kælderen. Hovedøren blev desuden udskiftet, mens fire andre udvendige døre blev renoveret.

 

Badeværelserne og køkkenerne i tag- og stueetagen blev desuden renoveret komplet. Der blev i forbindelse med istandsættelsen af badeværelserne udført en udskiftning af faldstammer og brugsvandsledninger, etablering af individuelle forbrugsmålere og udskiftning af afløb. Endelig blev der etableret mekanisk ventilation på badeværelserne og køkkenerne.

Der blev derudover udført en komplet fornyelse af el-installationerne i lejlighederne i stue- og tagetagen samt belysningen i kælderen.

 

I forbindelse med energioptimeringen af ejendommen blev der foretaget en efterisolering af etageadskillelsen mod det uopvarmede loftsrum. Derudover blev varmerørene og varmtvandsbeholderen i kælderen isoleret, mens der blev foretaget en udskiftning af cirkulationspumpen og hovedpumpen. Endelig blev der lavet forbedringer af afkølingen.

 

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den generelle beboerorientering, hvori det blev tydeliggjort, hvad formålet og baggrunden for projektet var samt de forskellige ulemper, der kan opstå i forbindelse med et projekt af denne størrelse.

Beboerne i to af lejlighederne blev genhuset. De øvrige boliger var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede færrest mulige gener under forløbet.

 

Myndighedsbehandling:

Ejendommen har bevaringsværdien 2 i SAVE, men er ikke fredet. Der blev indhentet byggetilladelse fra Københavns Kommune.

 

Tilbage til oversigt
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her