Tilmeld nyhedsbrevRing mig opSkriv til os

Købehavns Ejendomme - Amager Fælled Skole

Skybrudssikring af skole

Rådgivers rolle: Totalrådgiver

Projektbeskrivelse:

Projektet er en del af en række skybrudssikringsprojekter, som Gaihede har fået lov til at løse for Københavns Ejendomme. Efter skybruddet den 2. juni 2011 ønskede Københavns Ejendomme at fremtidssikre Amager Fælled Skole mod skader fra skybrud.

Det var blandet andet nødvendigt at sikre ejendommen mod vand fra solgården, da der ved skybrud løb vand ned i solgården og ind i de bagvedliggende klasselokaler. Hvilket medførte vandskader i bygningen.
For at sikre, at dette ikke skete ved fremtidige skybrud, blev der etableret vandtætte kanter og ekstra trinhøjde på nedgangene til solgården. Der blev desuden etableret en pumpebrønd i gården, så vandet kunne ledes væk fra denne.

Skolen havde dog flere steder, hvor vandet kunne trænge ind. Blandt andet har skolen flere udvendige trappenedgange, hvor der løb vand ind i forbindelse med skybrud. Problemet var primært, at der ikke var nogen sikring mod vand fra terrænet, der derfor løb ned i nedgangene og ind i bygningen. Vangerne på trapperne blev derfor forhøjet, og der blev etableret et ekstra trin på hver trappe. Desuden blev der skabt fald væk trapperne.

Der var derudover to udvendige nedgange med afløb i bunden, hvor der tidligere var trængt vand ind i bygningen ved skybrud. Der blev her etableret en ny pumpebrønd og sandfangsbrønd i området imellem de to afløb. Afløbene blev koblet hertil, mens trykledninger blev ført til en nærliggende større brønd. Det gør det muligt at lede regnvandet væk i forbindelse med skybrud.

Skolen oplevede problemer med en rørkasse i kælderen, hvor der er rørtræk af vand og varmerør gennem fundamentet til bygningen. Der var tidligere kommet vand ind her i forbindelse med skybrud. Rørkassen blev derfor sikret mod vandindtrængning ved at foretage en udvendig ophugning, vandtætning og retablering.

Tilbage til oversigt
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her