fbpx

Processen ved et renoveringsprojekt

Totalrådgivning

 

Processen ved et renoveringsprojekt, og hvorfor det er vigtigt med en rådgiver

Processen ved et renoveringsprojekt er lang og kompliceret. Der er mange interessenter, og meget der kan gå galt undervejs. Derfor er det vigtigt, at have en byggeteknisk rådgiver på denne type projekter. Hvis I som forening benytter Gaihede som byggeteknisk rådgiver, betyder det, at vi er jeres repræsentant og hjælper jer hele vejen igennem projektets 5 faser. Der typisk ser således ud:

1. Den indledende fase

Vi tager en dialog med jer og hjælper med at finde de bedste muligheder for at løse det problem I står overfor eller sikre, at jeres ønsker til en fornyelse opfyldes. Dernæst hjælper vi jer med at få løsningen præsenteret og stemt igennem på en generalforsamling.  Vores arbejde i fase 1 inkluderer:

 

 • Afklaring af jeres ønsker og ejendommens behov og muligheder
 • Efter drøftelse med jer udarbejder vi mulige løsninger og overslagsbudget
 • Udarbejdelse af generalforsamlingsoplæg
 • Præsentation af forslaget samt svar på spørgsmål på generalforsamlingen

2. Projektering

 

I projekteringsfasen går vi i dybden med projektet. Det indebærer bl.a.

 • Indledende beboerorientering
 • Nødvendige tekniske undersøgelser
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Udarbejdelse af forslag til løsninger og materialevalg i samarbejde med jer
 • Udarbejdelse af tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser
 • Beslutning af udbudsform
 • Myndighedsbehandling – dvs. ansøgning af kommunen om byggetilladelse
 • Møde med bestyrelsen hvor det samlede materiale gennemgås
 • Udsendelse af udbudsmateriale til bydende entreprenører

3. Tilbud

 

Et godt beskrevet udbudsmateriale sikrer, at vi kan indhente tilbud, der kan sammenlignes på kvalitet og pris. Vi sikrer også, at der indbydes entreprenører, vi ved kan løfte opgaven. Vores opgaver i tilbudsfasen omfatter bl.a.:

 

 • Indhentning af priser fra entreprenører
 • Fremvisning af jeres ejendom med entreprenører
 • Her modtager og vurderer vi tilbuddene. Det kan gøres med eller uden jeres deltagelse.
 • Præsentation af tilbud i form af en indstillingsskrivelse og anbefaling til jer
 • Forhandling af entreprisekontrakt, så man sikrer den bedste pris og at alt er med
 • Udarbejdelse af entreprise kontrakt
 • Underskrevet kontrakt til entreprenør
 • Sikkerhedsstillelse og bestilling af entrepriseforsikring evt. via administrator

 

4. Udførelse

 

Gaihedes opgave som rådgiver under udførelsesfasen er at følge projektet tæt, så arbejdet foregår som foreskrevet, til den aftalte tid, kvalitet og budget. Ligesom vi sikrer, at både I som bestyrelse og beboere i ejendommen er orienteret under projektet. Vores arbejde i denne fase inkluderer bl.a.:

 

 • Beboerorientering – før hver af byggeriets etaper afholdes typisk et møde med de lejligheder, der bliver berørt, for at informere, svare spørgsmål og tage hensyn til individuelle ønsker og behov
 • Budgetopfølgning
 • Afholdelse af byggemøder med entreprenør
 • Løbende tilsyn og opfølgning med byggeprojektet ift. kvalitet og tid.
 • Løbende beboerorientering, så spørgsmål afklares direkte med beboerne
 • Opfølgningsmøder med byggeudvalg og/eller bestyrelse
 • Slutkontrol og afhjælpning af eventuelle mangler
 • Afleveringsforretning inkl. afsluttende økonomiopfølgning på byggeregnskab for håndværkerudgifter med administrator
 • Aflevering og evaluering

 

5. Opfølgningsfasen

 

Det er ikke alle mangler, der viser sig ved et projekts afslutning. Derfor afholdes der altid 1 – og 5-års eftersyn. Vores arbejde i fase 5 inkluderer bl.a.

 • Indkaldelse til 1 og 5 års gennemgang
 • Udsendelse af information til beboerne om hvordan de indberetter evt. mangler.
 • Registrering af indkomne mangler
 • Gennemgang af mangler i boliger med entreprenør (og evt. bestyrelsesmedlem)
 • Udførelse af protokol, hvor der fastsættes frist for entreprenørens afhjælpning af evt. mangler og sikres opfølgning.

 

Vi ved, det er store beslutninger

Kontakt Gaihede

Byggetekniske områder er ofte uigennemskuelige og komplekse, netop derfor er det vigtigt, med en rådgiver, der lytter til jeres ønsker og forstår jeres behov.

Kontakt os i dag, så vi i fællesskab kan finde en løsning, der passer perfekt til jeres projekt. Ring til os for en uforpligtende snak på telefon 70 22 11 41, mail eller booke et møde nedenfor.

Få mere information om Gaihede 

Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

Se cases på totalrådgivning

Gaihede har bl.a. udført rådgivning i forbindelse med:

Se alle vores referencer

 

Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her