Holdsamarbejde gør den enkelte rådgiver stærkere

Som led i erfaringsdelingen er Gaihede på tur til en byggesag på Vesterbro.

Holdsamarbejde gør den enkelte rådgiver stærkere

Gennem tæt tværfagligt samarbejde og coaching bliver rådgivere i Gaihede helt skarpe på deres opgaver inden for renovering.

 

At stå over for 100 vrede beboere, der skal genhuses efter en vandskade i et tagprojekt grundet ekstremt vejr, eller tage den rigtige beslutning i et stort tagprojekt til mange millioner, kræver en sikker rådgiver. For at være det, skal de havde styr på deres faglighed, og så skal de have den selvtillid, der skal til.

Begge dele får rådgiverne i Gaihede i høj grad gennem samarbejdet på de hold, de er tilknyttet.

Det fortæller to rådgivere på samme hold, bygningskonstruktør Agica Hasanbegovic, og arkitekt maa. Pernille Køj Veng. Pernille er også holdleder, og fordeler sin tid som mellem holdleder og rådgiver.

”Vores holdsamarbejde er en vigtigt del af vores måde at være rådgiver på. Her kan vi dele faglig viden og blive klogere, men det er også et sted, hvor vi kan få luft og sætte ord på, hvad der er de enkeltes udfordringer i de enkelte projekter”, siger hun.

Se de seneste ny-ansatte her.

 

Tekniske og menneskelige udfordringer

Agica Hasanbegovic er enig.

”Det er vigtigt, at vi har vores hold. Både til opgavefordelingen og den praktiske planlægning af de enkelte opgaver, da vi arbejder en del på tværs af holdet. Det tværfaglige er rigtigt vigtigt især inden for renovering, hvor næsten alle opgaver kræver kompetencer fra flere fag”, siger han.

På holdet drøftes de aktuelle udfordringer, der er i de enkelte projekter.

”Vi er involveret i mange opgavetyper og i kontakt med mange forskellige mennesker. Vores renoveringer kan være udfordrende både rent teknisk og menneskeligt”, siger Agica Hasanbegovic.

Deres hold rummer otte rådgivere; to arkitekter, to bygningsingeniører, to VVS-teknikere, en bygningskonstruktør og en have- og parkingeniør.

Opgaverne er alsidige – fra vedligeholdelsesplaner for andelsboligforeninger til store renoveringsopgaver i den almene sektor og hos private ejendomsejere.

Alle rådgivere i Gaihede er overordnet projektledere på lige fod, men alle har deres særlige kompetencer, og derfor er det så vigtigt med tværfaglige sparring på holdene.

”Som rådgiver har vi et bredt aktivitetsområde. Derfor er det rigtigt godt, at vi kan trække på hinandens specialviden på holdet og supplere hinanden. Det gør os alle stærkere”, siger Agica Hasanbegovic.

 

Gennemgang af aktuelle sager og temaer

Holdene i Gaihede har holdmøde hver fredag, hvor de gør status og har der ofte et tema, de vender. Pernilles og Agica’s hold har disse temaer i år:

  • Tillidsbaseret rådgivning
  • Mentale barrierer – kommunikation
  • Hvilke aktiviteter skaber værdi i arbejdsopgaverne
  • Hvordan er en Gaihede-rådgiver – hvad forventes af en kundeansvarlig?

Kunderne, og hvordan rådgiverne kan forbedre kontakten til dem, fylder meget på holdmøderne. Overskrifterne er blandt andet; hvad har kunderne brug for, og hvordan vil vi gerne være overfor vores kunder.

Holdlederen har et ansvar for, at de mange emner og udfordringer kommer på bordet.

”Vores møder har en fast struktur, hvor vi kommer omkring de ting, der er vigtige i vores job som rådgiver og projektleder. Det skaber værdi for os, og det sikrer, at hver en sten bliver vendt”, siger holdleder, Pernille Køj Veng.

 

Vender den enkelte rådgiveres personlige plan

Holdene er også den nære ramme om et vigtigt arbejdsredskab i Gaihede, Momentum-planen, som er hver enkelt kollegas personlige udviklingsplan. Planen vendes på holdet, og der er ”en til en”-samtaler med holdlederen.

”I Gaihede er vi ikke perfekte, men det er vores ambition altid at gøre det bedste, vi kan – hver dag. Momentumplanen og vores holdsamarbejde er med til at sikre, at vi er på rette kurs”, siger Pernille Køj Veng.

 

 

Læs alle nyheder her
Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her