fbpx

RENOVERING – VI RÅDGIVER VED EJENDOMSRENOVERING

Renovering af tag
Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

Renovering kræver professionel og handlestærk rådgivning

Skal I have renoveret og forbedret jeres ejendom, men er I i tvivl om, hvordan renoveringsprocessen skal forløbe?

Renoveringsprojekter er ofte omfattende og uoverskuelige, og det kan være svært at finde den rigtige vej mellem jeres ønsker og jeres ejendoms økonomiske situation. Udover det, så er renovering er bredt begreb, der kan dække over alt lige fra nye fuger i facaden til totalrenovering af ejendommen. Men hvad end jeres projekt er stort eller småt, så sørger vi for en ordentlig og omhyggelig løsning, der passer til jeres behov!

 

Gaihede – tryghed og kvalitet

Gaihede-rådgiverne er kompetente og kvalitetsbevidste. I forbindelse med jeres renovering, sørger vi for at sætte det bedste team, så både håndteringen af ejendommen og de involverede bliver behagelig og brugbar. Vi har bl.a. lavet følgende renoveringsopgaver:

 • Den Danske FrimurerordenI renoveringen har det været vigtigt at genskabe bygningens udtryk som for 85 år siden, hvilket kræver stor omhyggelighed i valg af byggematerialer og arbejdsprocesser. Blandt andet er der i renovering af facaden anvendt byggeteknikker, som var meget brugt på den tid, men som sjældent benyttes i dag.
 • AB SareptaRenovering af tag. Ejendommen har fået nyt naturskifertag med fast undertag, og så er der er udført energioptimering af den eksisterende tag- og skunkrumsisolering mod ejendommens tagboliger. Isolering af ventilationsrør og varmerør på spidsloft og i skunkrum og nye tagrender og nedløb optimeret. Tagkonstruktionen er blevet forstærket og kviste istandsat samt implementeret i tagkonstruktionen.
 • AB JuliusVVS-renovering. Udskiftning af ejendommens installationer for vand og afløb samt sammenlægning af ejendommens to varmecentraler. Derudover udskiftning af et antal ældre radiatorhaner samt en indregulering af det eksisterende 1-strengede centralvarmeanlæg. Montering af nye individuelle målere for brugsvand i alle lejligheder og erhverv. Etablering af midlertidige foranstaltninger, herunder toilet/bademuligheder.

Vi sørger desuden altid for, at beboerne i ejendommen er informeret og har overblik over situationen. Vi sørgede hos AB Sarapta og AB Julius for at have personlig kontakt til beboerne og for at udsende varslinger. Et typisk projektforløb for totalrenovering vil se sådan ud:

Byggesagens aktører:

 

Planlægningsfasen: 

 • Teknisk gennemgang af ejendommen og behovsanalyse
 • Udarbejdelse af teknisk og økonomisk forslag til projekt
 • Indhold og alternativer aftales med ”x” og  tilpasses herefter

Indblandede aktører:

 

Forslagsfasen:

 • Principafklaring med myndigheder
 • Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til ønsker fra styregruppen og advokat
 • Møder mellem styregruppen og rådgiver
 • Aftale om arbejdets endelige omfang
 • Information til brugere og medlemmer

Indblandede aktører:

 

Projekteringsfasen: 

 • Udbudsmateriale for indhentning af tilbud
 • Myndighedsbehandling
 • Indhentning af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører
 • Indstilling af entreprenør til godkendelse af ”x”

Indblandede aktører:

 

Udførelsesfasen: 

 • Fagtilsyn og byggeledelse
 • Byggemøder og opfølgning på entreprenørens KS
 • Opfølgningsmøder med styregruppen
 • Administrering af evt. ekstraarbejder i.h.t. aftalt budget
 • Kontrol og godkendelse af entreprenørens fakturaer samt månedlig budgetopfølgning
 • Information til brugere og medlemmer

Indblandede aktører:

 

Afslutningsfasen: 

 • Afholdelse af afleveringsforretning
 • Afsluttende byggeregnskab
 • Afholdelse af 1- og 5-årseftersyn
 • Information til brugere og medlemmer

Indblandede aktører:

 

Kontakt Gaihede

Har I brug for en uforpligtende samtale eller brug for at vide mere om, hvilke arbejdsopgaver vi udfører – så er I velkomne til at kontakte os på telefon 70 22 11 41, mail eller booke et møde nedenfor.

Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her