LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - UNDGÅ VANDSKADER MED LAR

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

LAR sikrer jer mod fremtidens skybrud

I takt med klimaforandringerne er der er udsigt til flere skybrud og mere regn i fremtiden, og det giver anledning til problemer. Det kan f.eks. være belastning af kloaksystem, eller at ejendommen simpelthen ikke er ikke konstrueret til at håndtere den stigende mængde regn. Læs mere om skybrud og skybrudssikring her.

Helt overordnet betyder det altså, at den stigende mængde nedbør sætter vores nuværende samfundsstruktur på prøve. Men for at undgå at drukne i disse problemer er vi nødt til at håndtere store mængder af regnvand på lokale områder. Lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR, handler om at håndtere regnvandet lokalt ved hjælp af bæredygtige og lavteknologiske løsninger.

Det betyder, at LAR-løsninger kan opsuge, forsinke, aflede eller rense regnvandet med henblik på genanvendelse, så det ikke belaster vores afløbssystem. Hermed gør vi op med idéen om, at regnvand er noget, der kun hører til i kloakken. Dette stiller helt nye krav til at tænke i afløbssystemer.

Eksempler på lokal afledning af regnvand (LAR)

Der er flere metoder til LAR løsninger. Det kan for eksempel være:

  • Nedsivning i jorden
  • Afledning til et vandområde
  • Forsinkelse af vandet
  • Rensning
  • Fordampning til overflader.

Generelt betragtes Lokal Afledning af Regnvand som ethvert tiltag, der sætter grænser for eller forsinker strømmen af regnvand.

Sådan kan vi hjælpe jer med LAR

Hos Gaihede kan vi afhjælpe potentielle vandskader ved f.eks. skybryd ved at undersøge, hvilke løsninger, der egner sig bedst til jeres ejendom – og sikre os, at de bliver ført ud i livet efter en fornuftig og gennemarbejdet plan. Vores bygningskonstruktører har stor erfaring og ekspertise inden for lokal afledning af regnvand og sørger altid for, at opgaven bliver løst efter jeres behov og jeres ønsker. Gaihede har bl.a. lavet følgende opgaver i forbindelse med skybrud eller oversvømmelser:

I kan læse mere om vores tidligere arbejdsopgaver her.

 

Bygningsingeniør hos Gaihede, Peter Elle Silberg, siger:

”Når vi arbejder med LAR og sikring mod skybrud, arbejder vi på at integrere de to foranstaltninger til en helhed – altså se på, hvordan vi kan opsuge, aflede og bruge regnvandet i et område samtidig med, at vi sikrer ejendommen med både stationære og mobile løsninger.”

Skræddersyede løsninger efter behov

Vi tilbyder altså en skræddersyet løsning efter jeres behov, som både sikrer ejendommen og området omkring.

Tag en snak med os og hør, hvordan vi kan skabe miljøforbedringer i vedligeholdelsen og udviklingen af jeres ejendom – til gavn for jer og jeres omgivelser.

Hør mere om skybrudssikring og LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Kontakt bygningsingeniør og specialist på området, Peter Elle Silberg, på telefon 70 22 11 41 eller mail pes@gaihede.dk.

Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her