fbpx

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - UNDGÅ VANDSKADER

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

LAR sikrer jer mod fremtidens skybrud

I takt med klimaforandringerne er der er udsigt til flere skybrud og mere regn i fremtiden, og det giver anledning til problemer. Det kan f.eks. være belastning af kloaksystem, eller at ejendommen simpelthen ikke er ikke konstrueret til at håndtere den stigende mængde regn. Læs mere om skybrud og skybrudssikring her. Vi kan hjælpe jer  med det såkladte LAR, som står for Lokal afledning af regnvand.

LAR handler om at håndtere regnvandet lokalt ved hjælp af bæredygtige og lavteknologiske løsninger. Det kan for eksempel være at lede regnvandet ud i terræn, hvor der kan være faskiner.

LAR-løsninger kan opsuge, forsinke, aflede eller rense regnvandet med henblik på genanvendelse, så det ikke belaster vores afløbssystem. Hermed gør vi op med idéen om, at regnvand er noget, der kun hører til i kloakken. Dette stiller helt nye krav til at tænke i afløbssystemer.

Eksempler på lokal afledning af regnvand (LAR)

Der er flere metoder til LAR løsninger. Det kan for eksempel være:

  • Nedsivning i jorden
  • Afledning til et vandområde
  • Forsinkelse af vandet
  • Rensning
  • Fordampning til overflader.

Generelt betragtes Lokal Afledning af Regnvand som ethvert tiltag, der sætter grænser for eller forsinker strømmen af regnvand.

Sådan kan vi hjælpe jer med LAR

Hos Gaihede kan vi afhjælpe potentielle vandskader ved f.eks. skybryd ved at undersøge, hvilke løsninger, der egner sig bedst til jeres ejendom – og sikre os, at de bliver ført ud i livet efter en fornuftig og gennemarbejdet plan. Vores bygningskonstruktører har stor erfaring og ekspertise inden for lokal afledning af regnvand og sørger altid for, at opgaven bliver løst efter jeres behov og jeres ønsker. Gaihede har bl.a. lavet følgende opgaver i forbindelse med skybrud eller oversvømmelser:

I kan læse mere om vores tidligere arbejdsopgaver her.

Skræddersyede løsninger efter behov

Vi tilbyder altså en skræddersyet løsning efter jeres behov, som både sikrer ejendommen og området omkring.

Tag en snak med os og hør, hvordan vi kan skabe miljøforbedringer i vedligeholdelsen og udviklingen af jeres ejendom – til gavn for jer og jeres omgivelser.

Hør mere om skybrudssikring og LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Kontakt os på 70221141 eller mail info@gaihede.dk og hør mere om mulighederne.

Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her