Andelsvurdering - Få vurdering af din andelsbolig

Andelsvurderinger
Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

Få vurderet værdien af din andel med Gaihede

Gaihede udfører andelsvurderinger i forbindelse med salg af andelsboliger. Andelsvurderinger foretages med det formål at prissætte de forbedringer, som er blevet udført på boligen. Derudover har andelsvurderingen til formål at belyse eventuelle mangler, som skal gøres køber bekendt ved handlens indgåelse for at undgå efterfølgende mangelkrav.

Udførelse af andelsvurderinger

Når Gaihede udfører andelsvurderinger gøres det baseret på det samme faste grundlag, der er med til at sikre en grundig og korrekt vurdering af din andel:

  • Andelsvurderingen foretages på baggrund af gennemgang af lejligheden og oplysninger afgivet ved samtale med deltagere, samt udleveret dokumentation.
  • Den endelige andelsvurdering vil være baseret på ovennævnte vurdering, kvalificeret skøn, samt retningslinjerne anført i ABF Håndbogens kapitel E.
  • Såfremt andelsboligforeningen har udarbejdet en vurderingsvejledning, bedes dette oplyst og fremsendt til Gaihedes vurderingsmand.
  • Der foretages en visuel gennemgang af lejligheden med det formål at fastlægge værdien af udførte renoveringer samt eventuelt løsøre, som skal overdrages ved handlen. Synlige tegn på skader og/eller bygningsmæssige mangler noteres i denne sammenhæng og værdiansættes i rapporten.
  • Der foretages ikke destruktive indgreb eller flytninger af inventar og møbler, hvorfor skjulte skader ikke registreres.
  • Hvor der konstateres ulovligt eller fejlagtigt udført arbejde, påhviler udgift til afhjælpning af dette sælger.

Vurderingens forløb

Ved andelsvurderinger følger Gaihede altid det samme forløb, hvormed du kan forvente en hurtig, men effektiv gennemgang af din andel.

Vurderingen forløber som følger:

  • Gaihede besigtiger lejligheder inden for 5-8 arbejdsdage efter modtagelse af henvendelse fra sælger. Det aftales nærmere med vores vurderingsmand.
  • Efter besigtigelse fremsendes vurderingsrapport til sælgers godkendelse inden for 5-8 arbejdsdage.
  • Efter godkendelse sendes vurderingen til bestyrelse og administrator for videre behandling.

Kontakt Gaihede

Har du brug for en uforpligtende samtale eller brug for at vide mere om, hvilke arbejdsopgaver vi udfører – så er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 11 41, mail eller booke et møde nedenfor.

Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her