fbpx

Andelsvurdering - Få en vurdering af din andelsbolig

Andelsvurderinger
Tilmeld nyhedsbrev Ring mig op Skriv til os

Få vurderet værdien af din andel på den sikre måde

Vi udfører andelsvurderinger i forbindelse med salg af andelsboliger. Andelsvurderinger foretages med det formål at prissætte de forbedringer, som er blevet udført på boligen. Og så skal en andelsvurdering informere om de eventuelle mangler, som skal gøres køber bekendt ved handlens indgåelse for at undgå efterfølgende mangelkrav.

 

Virtuel andelsvurdering – også uden for normal arbejdstid

For at kunne sælge din andelslejlighed skal du have en andelsvurdering. Og det kan være en udfordring for nogen i denne tid, hvor mange ønsker at undgå besøg i lejligheden grundet corona-virus.
Hvis det ikke er muligt med besøg i lejligheden, kan vi dog stadig udføre en andelsvurdering.

Vi har udviklet en metode, så vi uden nærkontakt kan hjælpe hinanden med at skaffe den nødvendige data. Efterfølgende kan vores specialist udarbejde og eftersende rapporten til sælger og administrator til videre behandling og salg.

Den “virtuelle” andelsvurdering har samme værdi og juridisk gyldighed som den traditionelle vurdering.

Udførelse af andelsvurderinger grundigt og korrekt

Når Gaihede udfører andelsvurderinger gøres det baseret på det samme faste grundlag, der er med til at sikre en grundig og korrekt vurdering af din andel:

  • Andelsvurderingen foretages på baggrund af gennemgang af lejligheden og oplysninger afgivet ved samtale med deltagere, samt udleveret dokumentation.
  • Den endelige andelsvurdering vil være baseret på ovennævnte vurdering, kvalificeret skøn, samt retningslinjerne anført i ABF Håndbogens kapitel E.
  • Såfremt andelsboligforeningen har udarbejdet en vurderingsvejledning, bedes dette oplyst og fremsendt til Gaihedes vurderingsmand.
  • Der foretages en visuel gennemgang af lejligheden med det formål at fastlægge værdien af udførte renoveringer samt eventuelt løsøre, som skal overdrages ved handlen. Synlige tegn på skader og/eller bygningsmæssige mangler noteres i denne sammenhæng og værdiansættes i rapporten.
  • Der foretages ikke destruktive indgreb eller flytninger af inventar og møbler, hvorfor skjulte skader ikke registreres.
  • Hvor der konstateres ulovligt eller fejlagtigt udført arbejde, påhviler udgift til afhjælpning af dette sælger.

Vurderingens forløb

Ved andelsvurderinger følger Gaihede altid det samme forløb, hvormed du kan forvente en hurtig, men effektiv gennemgang af din andel.

Vurderingen forløber som følger:

  • Gaihede besigtiger lejligheder hurtigst muligt og normalt inden for 8-10 arbejdsdage efter modtagelse af henvendelse fra sælger. Det aftales nærmere med vores vurderingsmand.
  • Efter besigtigelse fremsendes vurderingsrapport til sælgers godkendelse inden for 5-8 arbejdsdage.
  • Efter godkendelse sendes vurderingen til bestyrelse og administrator for videre behandling.

Kontakt Gaihede

Har du brug for en uforpligtende samtale eller brug for at vide mere om, hvilke arbejdsopgaver vi udfører – så er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 11 41, mail eller booke et møde nedenfor.

Få relevante nyheder, cases og gode råd om renovering og vedligehold.

Tilmeld dig Gaihedes nyhedsbrev her